МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАЯНИХ З"ЄДНАНЬ СПЛАВУ IN-718

С.В.Максімова,
 
В.Ф.Хорунов
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #44
http://www.materials.kiev.ua/article/625

Анотація

Досліджено морфологічні особливості структуроутворення з’єднань жароміцного нікелевого сплаву IN-718, які отримані вакуумним паянням із застосуванням припоїв на базі системи Pd-Ni-Cr-(Si, B, Ge, Co). Показано, що припій системи Pd-Ni-Cr-Ge забезпечує стабільну міцність при розтязі 1230-1290 та 1000-1030 МПа при температурах випробувань 20 і 550 °С відповідно, а також максимальну тривалу міцність 132 г в умовах постійних напружень 785 МПа і підвищеної температури (550 °С).


ВАКУУМНЕ ПАЯННЯ, ЖАРОМІЦНИЙ НІКЕЛЕВИЙ СПЛАВ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, МІЦНІСТЬ, ПАЛАДІЙ, ПАЯНИЙ ШОВ, ПРИПІЙ, СТРУКТУРА