КІНЕТИКА РОЗЧИНЕННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ДРІБНОКРИСТАЛІЧНИХ МОДИФІКАТОРІВ В РОЗПЛАВІ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ

А.М.Верховлюк,
 
А.А.Беспалий,
 
Ю.М.Левченко
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #44
http://www.materials.kiev.ua/article/626

Анотація

Методом обертового диску з рівнодоступною поверхнею досліджено кінетику розчинення Cu, Ti, Zr, кристалічних та дрібнокристалічних модифікаторів на основі систем Al-Zr, Al-Cu-Ni-Zr в алюмінієвому розплаві марки В95. Встановлено, що питома швидкість розчинення лігатур наближається до швидкості розчинення чистої міді (18,6 кг/(м2·с)) при температурі 1023 К і швидкості обертання 600 об/хв.


АЛЮМІНІЄВИЙ РОЗПЛАВ, КРИСТАЛІЧНІ ТА ДРІБНОКРИСТАЛІЧНІ МОДИФІКАТОРИ, ПИТОМА ШВИДКІСТЬ РОЗЧИНЕННЯ