ФОРМУВАННЯ МІЖФАЗНИХ КОРДОНІВ РОЗДІЛУ В ДВОШАРОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТЯХ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПРОСОЧЕННЯ

О.В.Суховая,
 
М.В.Карпенко,
 
Ю.В.Сироватко,
 
М.С.Лябах
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #44
http://www.materials.kiev.ua/article/627

Анотація

Запропоновано метод пічного наплавлення для отримання двошарових композиційних покриттів, що полягає в послідовному просоченні гранул карбідів вольфраму двома сплавами-зв"язками з різною температурою плавлення. В якості металевих сплавів-зв"язок застосовано сплави марок МНМц 20-20, МНЖ 5-1, Л62 та евтектичний сплав Fe-B-C-M, де М - Si, Mn, P, Mo, Al. Показано, що міжфазні границі поділу в досліджених композиційних покриттях формуються за розчинно- дифузійним механізмом. Зроблений висновок підтверджено результатами мікрорентгеноспектрального аналізу і мікродюрометричними вимірами. Визначено механічні властивості шарів композиційних покриттів.


ДВОШАРОВЕ ПОКРИТТЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, МЕЖА ПОДІЛУ, ПРОСОЧЕННЯ