Про механічну стійкість гексагональної щільноупакованої фази вуглецю

 
В.В.Камишенко,
  
Ю.Г.Гогоци
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2001, #05
http://www.materials.kiev.ua/article/67

Анотація