Г.В.САМСОНОВ І РОЗВИТОК РОБІТ ПО ТЕОРІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК ТА МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ОСНОВІ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/680

Анотація