ПЕДАГОГIЧНА ДIЯЛЬНICТЬ ТА НАУКОВА СПАДЩИНА Г.В.САМСОНОВА У НАЦIOНАЛЬНОМУ ТЕХНIЧНОМУ УНIВЕРСИТЕТI „КИ?ВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ"

П.I.Лобода
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/681

Анотація