Конференції

ВПЛИВ ДЕФЕКТНОСТІ ВУГЛЕЦЕВОЇ ПІДГРАТКИ НА ВЛАСТИВОСТІ ТУГОПЛАВКИХ КАРБІДІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

Самсонов Г.В
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/682

Анотація

Розглянуті результати комплексного дослідження фізичних і фізико-технічних властивостей монокарбідів перехідних металів IV-й і V-й груп Періодичної системи в області їх гомогенності. Дана інтерпретація експериментальним результатам.


ВУГЛЕЦЕВА ПІДГРАТКА, ПЕРЕХІДНИЙ МЕТАЛ, ТУГОПЛАВКИЙ КАРБІД