Конференції

ЕНЕРГІЯ КОГЕЗІЇ, ВЛАСТИВОСТІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕНЕРГЕТИКИ СПЛАВОУТВОРЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

М. А.ТУРЧАНИН,
 
П. Г.АГРАВАЛ
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/684

Анотація

Виконано розрахунок енергії когезії перехідних металів і вкладів у неї, пов"язаних з s-і d-електронами. Показано кореляція характеристик міцності міжатомних зв"язків, мольного обсягу і стиснення перехідних металів з енергією когезії та відповідними внесками в неї. Показано, що s-електрони відіграють значну роль у формуванні сил зчеплення перехідних металів. Із застосуванням моделі сильного зв"язку розраховано основні вклади в енергетику процесу сплавоутворення невпорядкованих сплавів міді з перехідними металами. Результати розрахунків якісно узгоджуються з експериментальними даними про термодинамічні властивості систем Cu-3d-метал.


ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ, ЕНТАЛЬПІЯ УТВОРЕННЯ СПЛАВУ, МІДНІ СПЛАВИ, МОДЕЛЬ СИЛЬНОГО ЗВ"ЯЗКУ, ПЕРЕХІДНІ МЕТАЛИ