ОТРИМАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ НАНОКОМПОЗИТІВ СИСТЕМ TI-N-B, TI-N-C

 
І.І.Тимофєєва,
 
Л.О.Клочков,
  
Л.П.Ісаєва,
 
В.С.УРБАНОВИЧ,
 
М. М.РИСТИЧ
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/686

Анотація


ВИСОКИЙ ТИСК, НАНОКЕРАМІКА, СПІКАННЯ, ТУГОПЛАВКІ СПОЛУКИ