Конференції

ВПЛИВ РАДІАЦІЙНОГО ФАКТОРУ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КОНДЕНСАТІВ, ОТРИМАНИХ ІОННИМ РОЗПИЛЕННЯМ ТУГОПЛАВКИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ TI-W-B

А.П.ШПАК,
 
О.В.СОБОЛЬ,
 
Ю.А.КУНИЦЬКИЙ,
 
М.Ю.БАРАБАШ
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/687

Анотація

Розглянуто закономірності формування структури і напруженого стану іонно-плазмових конденсатів тугоплавких матеріалів системи Ti-W-B під дією радіаційного фактору при осадженні. Відзначено високу ступінь нерівноважності, що притаманна матеріалами, конденсація яких супроводжується іонним бомбардуванням з середньою енергією атомів плівкоутворюючих частинок від декількох одиниць до декількох десятків електронвольт. Обговорено моделі оптимізації структури та напруженого стану конденсатів під дією радіаційного фактора з метою підвищення їх механічних властивостей.


ІОННО-ПЛАЗМОВІ КОНДЕНСАТИ, МАЛОКУТОВЕ РЕНТГЕНІВСЬКЕ РОЗСІЯННЯ, НАНОКРИСТАЛІЧНІ ПОКРИТТЯ, НАНОСТРУКТУРНІ КОНДЕНСАТИ, НАПРУЖЕНИЙ СТАН, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ