Конференції

ANALYSIS OF NONISOTHERMAL SINTERING OF ZINC-TITANATE CERAMICS DOPED WITH MGO

Н.ОБРАДОВИЧ,
 
С.СТЕВАНОВИЧ,
 
М.М.РИСТИЧ
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/688

Анотація

Дослiджено процес неiзотермiчного спiкання цинк-mumaнamoвoї керамiки, легованої MgO. Сумiшi порошкiв ZnO i TiO2 з додаванням MgO (0; 1,25 ma 2,5%) були акmuвoвaнi протягом 15 хв у планетарному кульовому млинi. Параметри мiкроструктури визначено методом апроксимацiї. Неiзотермiчне спiкання проведено на noвimpi протягом 120 хв при 800, 900 1000 и 1100°С. Структурнi характеристики системи ZnO-TiO2-MgO пicля подрiбнення дослiджено методом рентгенiвського фазового аналiзу. Встановлено, що механiчна активацiя призводить до зменшення частинок, збiльшення щiльнocmi дислокацiй, деформацiї кристалiчної гратки. Зразки легованого mumaнamy цинку пicля спiкання мають бiльш високу густину, в процеci спiкання домiнує дифузiйний механiзм.


РЕНТГЕНIВСЬКИЙ ФАЗОВИЙ АНАЛIЗ, РОЗМОЛ, СИСТЕМА ZNO-ТIO2, СПІКАННЯ