Конференції

ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСТИВОСТЯМИ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ

Е.А.АСТАХОВ
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/689

Анотація

Розроблено системний підхід до управління якістю детонаційних покриттів, що включає етапи вибору характеристик порошку і складу робочої газової суміші, формування газопорошкової суміші, регулювання параметрів імпульсного двофазного потоку, забезпечення необхідних умов контактної взаємодії при формуванні покриття, які зв"язуються з типом напилюваного матеріалу і заданими службовими властивостями напилюванного шару.


ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ, ДЕТОНАЦІЙНЕ НАПИЛЕННЯ, ПОКРИТТЯ, УМОВИ ФОРМУВАННЯ ШАРУ, ШВИДКІСТЬ І ТЕМПЕРАТУРА ЧАСТОК