ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ, ТОГО ЩО САМ ПОШИРЮЄТЬСЯ, В ТЕХНОЛОГІЇ ГАЗОТЕРМІЧНОГО НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ

А. Л.БОРИСОВА,
 
Ю. С.БОРИСОВ
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/691

Анотація

Представлено огляд літературних даних, а також результатів, виконаних за участю авторів, досліджень в галузі використання процесів високотемпературного синтезу (СВС), що сам поширюється, в технології газотермічного напилювання захисних покриттів. Наведено склад різних типів порошків, одержуваних методом СВС, які використовуються при нанесенні покриттів методами газотермічного напилення. Розглянуто формування покриттів шляхом поєднання власне процесу напилення з синтезом матеріалу покриття при взаємодії компонентів частинок композиційного порошку.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ, ЩО САМ ПОШИРЮЄТЬСЯ, ГАЗОТЕРМІЧНЕ НАПИЛЕННЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ПОКРИТТЯ, ПОРОШКИ