Вплив електроіскрового легування на підвищення жаростійкості твердих сплавів, що містять вольфрам

А. Д.Верхотуров,
 
А. М.Шпилев,
 
П. С.Гордиенко,
 
Л. А.Коневцов,
 
Е.С.Панин,
 
І.О.Подчерняєва,
 
А. Д.Панасюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/694

Анотація

Досліджено вплив електроіскрового легування на підвищення жаростійкості твердих сплавів, що містять вольфрам. Встановлено, що окислення карбідів обумовлено особливостями їх електронної будови. При нагріванні WC і твердих сплавів, що містять вольфрам до 10000С інтенсивно утворюється крихка окалина, що складається з W03 та CoWО 4. Жаростійкість знижується в ряду: TiC ->Со -> W ->ВТС (з вмістом TiC вище 10%) -> WC - Co -> WC. Окислюваність твердих сплавів, що містять вольфрам, може бути одним з критеріїв їх працездатності. Жаростійкість твердих сплавів, що містять вольфрам, значно підвищується після електроіскрового легування алюмінієм, титаном, хромом, а також зносостійкою композиційною керамікою на основі системи ZrB2-ZrSi2 -LaB6 зі зв"язкою Ni-Cr (30%) (мол.)).


ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, ЕЛЕКТРОННА БУДОВА, ЖАРОСТІЙКІСТЬ, КАРБІДИ, КЕРАМІКА, ОКИСЛЕННЯ, ТВЕРДІ СПЛАВИ, ЩО МІСТЯТЬ ВОЛЬФРАМ