Конференції

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ТЕРТЯ ТУГОПЛАВКИХ З"ЄДНАНЬ

 
Д.З.Юрченко,
 
Ю.Г.Ткаченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/697

Анотація

Виконано короткий огляд результатів багаторічних досліджень процесів високотемпературного тертя тугоплавких сполук - металоподібних (карбіди, бориди, нітриди перехідних металів) і неметалічних (карбіди бору і кремнію, нітрид алюмінію), а також композиційних матеріалів на їх основі у вакуумі і повітряному середовищі. Наведено дані про температурні залежності характеристик тертя (швидкість зношування і коефіцієнт тертя) в діапазоні температур від кімнатної до 1000-1400°С, а також рентгеноструктурного та електронно-мікроскопічного дослідження поверхонь тертя. Розглянуто механізм руйнування контактуючих поверхонь досліджених матеріалів у процесі тертя.


ВИСОКІ ТЕМПЕРАТУРИ, ЗНОШУВАННЯ, СТРУКТУРА ПОВЕРХОНЬ, ТЕРТЯ, ТУГОПЛАВКІ СПОЛУКИ