Конференції

"RIDGE EFFECT" IN OXIDATION KINETICS OF HETERO-MODULUS CERAMICS BASED ON TITANIUM CARBIDE

І.Л.Шабалін
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/698

Анотація

Останні дослідження кінетики окислення гетеро-модульної кераміки TiC-7% (об.) С (графіт) при температурах 400-1000°С і тиску кисню 0,13 - 65 кПа призвели до відкриття явища залежності процесу від температури і тиску, названого "рідж-ефектом". Швидкість окислення композиції швидко збільшується до максимуму при характеристичних значеннях тиску кисню ро2 або температури Т, проте потім відбувається її зниження з подальшим зростанням зазначених параметрів процесу окислення. Ці характеристичні значення відповідають змінам переважаючого механізму окислення, оскільки "рідж-параметри" призводять до зміни на протилежний знаку енергії активації, що здається Q або порядку реакції т. Механізми окислення, істотно різні в досліджених діапазонах параметрів процесу окислення, ідентифіковані відповідно до моделі "рідж-ефекту ". Дана модель може бути застосована в цілому ряді систем неорганічних сполук.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ МАТЕРІАЛ, ГЕТЕРО-МОДУЛЬНАЯ КЕРАМИКА, ГРАФІТ, КАРБІД ТИТАНУ, КОМПОЗИТИ, ОКИСЛЕННЯ, РЕНТГЕНОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ, ТЕРМОГРАВІМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ, ТУГОПЛАВКІ СПОЛУКИ, ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ