Високотемпературне окислення композиційних керамічних матеріалів системи AIN-ZRB2-ZRSI2

В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
 
А.Д.Панасюк,
 
І.О.Подчерняєва
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/699

Анотація

За допомогою методів диференціального термічного аналізу, термогравіметрії, рентгенівського фазового та мікрорентгеноспектрального аналізу, а також скануючої електронної мікроскопії вивчено особливості високотемпературного окислення на повітрі (до 1450oС) композиційних порошків і компактних керамічних матеріалів системи AlN-ZrB2-ZrSi2 з різним вмістом твердого розчину ZrB2 -ZrSi2. Встановлена ??висока корозійна стійкість зазначених гарячо-пресованих (практично беспорістих) керамічних матеріалів аж до температур 1350-1400oС, коли компоненти окалини (індивідуальні оксиди) взаємодіють між собою, утворюючи тверді розчини на основі оксиду алюмінію,202. Високотемпературне окислення композиційних керамічних матеріалів оксид цирконію і борат алюмінію,що спікаються при наявності рідкої фази В203 з утворенням самоармованої окалини.


БОРІД ЦИРКОНІЮ, ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСЛЕННЯ, КОМПОЗИЦІЙНА КЕРАМІКА, НІТРИД АЛЮМІНІЮ, САМОАРМОВАНА ОКАЛИНА, СИЛІЦИД ЦИРКОНІЮ