Конференції

ВПЛИВ МЕХАНОАКТИВАЦІЇ НА ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКІВ СИСТЕМИ SI3N4-SIC

 
Г.М.Макаренко,
 
В.Б.ФЕДОРУС,
 
В.Ю.Мацера,
   
А. В.ЯКОВЛЄВ
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/701

Анотація

Досліджено вплив механоактивації вихідної суміші порошків кремнію та вуглецю, а також температури її наступної термообробки в азоті на питому поверхню та фазовий склад продуктів синтезу. Встановлено, що попередня механоактивація реакційної суміші значно підвищує швидкість азотування кремнію і зміщує температуру утворення нітриду та карбіду кремнію в область низьких значень (1200-1300°С). Продукти азотування механоактивованих сумішей складаються з нитковидних кристалів α-Si3N4 з фактором форми 10-100, частинок карбіду та нітриду кремнію, а також їх агломератів.


КАРБІД КРЕМНІЮ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПОРОШОК, МЕХАНОАКТИВАЦІЯ, НІТРИД КРЕМНІЮ, ЧАСТИНКА