THE WC-CO ELECTROSPARK ALLOYING COATINGS MODIFIED BY LASER TREATMENT

Н.Радек,
 
E.Wajs,
 
М.В.Лучка
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/710

Анотація

Досліджено вплив процесу лазерної обробки на параметри плавлення покриття WC-Co, отриманого методом електроіскрового легування вуглецевої сталі Ст.45 з наступним плавленням оптичним променем лазера. Параметри мікроструктури, мікротвердість та сила тертя оцінено після лазерної обробки.


ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, ЛАЗЕРНА ОБРОБКА, МІКРОСТРУКТУРА, ПОКРИТТЯ, СПЛАВ, ТРИБОЛОГІЯ