Конференції

Термодінамічний опис системи мідь-гафній

М.А.Турчанін,
 
П.Г.Агравал
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/714

Анотація

Термодинамічні властивості фаз і фазові рівноваги в системі Си-Нf описано з використанням CALPHAD-методу. Набір самоузгоджених модельних параметрів отримано виходячи з даних про термодинамічні властивості рідких сплавів та інтерметалічних сполук, а також інформації про фазові рівноваги. Надлишкову вільну енергію Гіббса рідкої фази описано моделлю ідеального асоційованого розчину. Отримані моделі термодинамічних властивостей використано для опису можливих метастабільних перетворень за участю переохолоджених розплавів, таких як аморфізація загартуванням з рідини, утворення об"ємних аморфних сплавів та пересичених твердих розчинів.


АМОРФНІ СПЛАВИ, МІДНІ СПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФАЗОВА ДІАГРАМА