ПОДВІЙНІ СУМІШІ УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ МЕТАЛІВ: ОТРИМАННЯ, ПРОКАТКА, СПІКАННЯ. I. ПРО ТЕРМІЧНЕ РОЗКЛАДАННЯ ПОДВІЙНИХ СУМІШЕЙ ФОРМІАТІВ МЕТАЛІВ

А.В.ЛЮШИНСЬКИЙ
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/724

Анотація

Розглянуто деякі особливості отримання подвійних сумішей ультрадисперсних порошків металів. Здійснено спробу визначити роль другого компоненту та його вплив на процеси термічного розкладу, прокатки і спікання порошків.


МЕТАЛИ, ТЕРМІЧНИЙ РОЗКЛАД, УЛЬТРАДИСПЕРСНИЙ ПОРОШОК, ФАЗОВИЙ СКЛАД, ФОРМІАТ