ВИСОКОПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ З ВОЛОКОН ЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ: ОТРИМАННЯ, СТРУКТУРА І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

А.Г.Косторнов,
 
О.В.Кириченко,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/731

Анотація

Отримано нові високопористі корозійностійкі матеріали із волокон легованих сталей на основі базового пористого матеріалу, який виготовляли пресуванням і спіканням волокон сталі Ст.10. Матеріали, що були отримані термодифузійним насиченням базового матеріалу хромом (4,8-7,1% (мас.)) і нікелем (2,1-2,4% (мас.)), мали в 2-6 разів більші значення границі текучості порівняно з базовим матеріалом при пористості 60-90%. Матеріали, що були отримані електрохімічним нанесенням композиції евтектичного складу Ni-Ni3В на волокна базового матеріалу і наступним рідкофазним спіканням при температурі 1120 °С, складалися з 3,5-14,0% (мас.) нікелю. Границя текучості таких матеріалів при пористості 60—90% була в 2-3 рази більшою порівняно з базовим матеріалом.


ВУГЛЕЦЕВА СТАЛЬ, ЛЕГУВАННЯ, ПОРИСТІ ВОЛОКНОВІ МАТЕРІАЛИ