Конференції

ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОГО АНТИФРИКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МЕДІ

Л. А.РЯБІЧЕВА,
 
Ю. Н.НИКИТИН
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/732

Анотація

Розглянуто вплив температури і швидкості деформації на процес деформування порошкової пористої заготовки з антифрикційного матеріалу. Як вихідний матеріал використано порошки міді і лігатури на основі нікелю, отримані з відходів промисловості. Встановлено граничний ступінь деформації при осадці, який використано при розрахунку матриці під час проектування інструменту. Отримано неоднозначну температурну залежність фізико-механічних і антифрикційних властивостей. Визначено температуру і швидкість деформації, за яких фізико-механічні і антифрикційні властивості матеріалу задовільні. Запропоновано технології виготовлення деталей з антифрикційного матеріалу.


АНТИФРИКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, ГРАНИЧНИЙ СТУПІНЬ ДЕФОРМАЦІЇ, МІДЬ, НІКЕЛЬ, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ