FACTORS INFLUENCING THE MACHINABILITY OF SINTERED STEELS

E.ALIZADEH
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/733

Анотація

Вважається, що порошкові матеріали важко оброблюються. У даній роботі наведено основні фактори, котрі погіршують оброблюваність порошкових деталей. До них належать технологічні фактори, які визначають процес спікання і формування виробу з необхідними механічними та експлуатаційними властивостями. Розглянуто вплив характеристик порошків на основі заліза, легуючих систем і елементів, а також вплив способів обробки, особливо твердофазового спікання. Наведено характерні гетерогенні мікроструктури. Вплив пористості обговорено у рамках теорій деформації різання. Описано основні способи удосконалення оброблюваності матеріалів порошкової металургії.


ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ ОБРОБКИ, МІКРОСТРУКТУРА, ОБРОБЛЮВАНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, СПЕЧЕНІ СТАЛІ