Конференції

Особливості глобулярної структури електроіскрових покриттів на сплаві ВК8

І.О.Подчерняєва,
 
О.В.Степанова,
 
А.Д.Панасюк,
 
І.В.Уварова,
 
Д.І.Юречко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/736

Анотація

Досліджено склад і структуру електроіскрових покриттів, нанесених із використанням електродних матеріалів на основі систем AlN-TiB2 (ТБСАН) і AIN-ZrB2 (ЦБСАН) на поверхню сплаву ВК8. Досліджено кінетичні залежності масопереносу. Встановлено, що, незважаючи на близькість структур і механічних властивостей електродних матеріалів ТБСАН і ЦБСАН, покриття суттєво розрізняються за структурою і властивостями. Кінетичні залежності масопереносу, різні для елект¬родів ЦБСАН і ТБСАН, у цілому підтверджують трьохстадійність процесу масопе¬реносу при електроіскровому легуванні підкладки із твердого сплаву та вказують на відмінності механізму електроерозії зазначених електродних матеріалів.


ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, КОМПОЗИЦІЙНА КЕРАМІКА, МІКРОСТРУКТУРА, ТВЕРДИЙ СПЛАВ