ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК РІВНОВАЖНИХ СКЛАДІВ ПАРОГАЗОВИХ ФАЗ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ОДЕРЖАННІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА І КОБАЛЬТУ МЕТОДОМ ДИФУЗІЙНОГО НАСИЧЕННЯ З ТОЧКОВИХ ДЖЕРЕЛ. I. РОЗРАХУНОК ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СУМІШАХ ЗАЛ

С.П.ГОРДІЄНКО,
 
С.Г.HAПAPA-ВОЛГИНА,
 
В.А.Маслюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/742

Анотація

Виконано термодинамічний розрахунок характеристик хімічної рівноваги в системах Fe-Cr-Ni-Mo і Co-Cr-Ni-Mo, що використовуються для одержання ретинційних покриттів на зубних протезах методом дифузійного насичення з крапкових джерел при тиску 0,1 МПа і температурах 500-1500 К. Показано, що транспорт ме¬талів через газову фазу здійснюється за рахунок молекул FeCl і FeCl2, СоСl і CoСl2, CrCl і CrCl3, NiCl і NiCl2, MoCl3 і MoCl4. У системі на основі заліза слід очікувати, що хром, нікель і молібден будуть легуватися переважно залізом, а в системі на основі кобальту слід чекати переважно транспорту хрому.


ГАЗ, КОНЦЕНТРАЦІЯ, РІВНОВАГА, СКЛАД, СПЛАВИ, СПОЛУЧЕННЯ, ТЕМПЕРАТУРА, ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ, ЦИКЛІЧНА РЕАКЦІЯ