Конференції

Напряжения при прохождении критической стадии полигонизации

В.С.Кравченко
 

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2001, #05
http://www.materials.kiev.ua/article/75

Анотація