Конференції

Молекулярно-динамічне моделювання розтягу бікристала Cr-Nb

В.В.Огородніков,
 
К.В.Малишевський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2001, #05
http://www.materials.kiev.ua/article/77

Анотація