Дослідження механізмів руйнування сплавів на основі інтерметаліду Ti3Sn

О.М.Іванова,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/772

Анотація

Досліджено процес руйнування в однофазному Ti3Sn, складу Ti74,5Zr1Sn24,5 та гетерогенному сплаві Ti69Sn21Si10 на базі Ti3Sn з евтектикою (Ti3Sn + Ti5Si3) методом триточкового згину зразка з тріщиною та in situ спостереженням деформованої поверхні. Встановлено, що зародження і розвиток тріщини здійснюються за містковим механізмом, який зумовлений впливом двійників. Під дією напружень інтенсивно відбувається самоакомодація двійників в кожному зерні відповідно до його кристалічної орієнтації. Мікротріщини зароджуються на границях зерен, які є бар’єрами для двійників. В процесі свого розвитку тріщина створює попереду зону деформації шляхом переорієнтації двійників. Подолання тріщиною такої конфігурації потребує великих енергетичних витрат. Повний текст


ІНТЕРМЕТАЛІД ТИТАНУ, МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, РУЙНУВАННЯ, СТРУКТУРА D019