Конференції

Вплив шарового розмелу на структурні характеристики порошку вольфраму

 
Л.О.Крячко,
      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/774

Анотація

Досліджено вплив часу розмелу порошку вольфраму в шаровому млині на дисперсність і форму його частинок, а також на склад, питому поверхню і суб¬структурні характеристики порошку W в процесі розмелу тривалістю до 48 год. Показано, що ефективне диспергування порошку має місце лише на початкових стадіях розмелу (до 8 год), яке характеризується також різким зростанням рівня мікронапружень в частинках до 1,2 ГПа. Рентгенодифракційні дослідження показали, що в процесі розмелу відбувається накопичення хаотично розподілених дислокацій, що відповідають за напруження другого роду, при несуттєвому внеску ефектів дисперсності областей когерентного розсіювання в уширення кривих. Для подальшого розмелу характерним є наближення до динамічної рівноваги порошкового середовища з одночасним протіканням процесів диспергування і агломерації частинок, що виявляється в стабілізації як розміру частинок і величини питомої поверхні порошку, так і рівня мікронапружень в частинках. Повний текст


АГЛОМЕРАЦІЯ, ДИСПЕРГУВАННЯ, МІКРОНАПРУЖЕННЯ, ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ, ШАРОВИЙ РОЗМЕЛ