Конференції

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів

№ 19 2013 рік

Зміст

С.О.Фірстов, О.Д.Васильєв
До 30-річчя Лабораторії електронно-зондового аналізу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної Академії наук України
3
С.О.Фірстов, С.Е.Шейкін, Ю.М.Подрезов, М.І.Даниленко, В.І.Даниленко, †М.Д.Рудик, C.Ф.Студенець, Д.А.Сергач, А.Г.Рааб
Поверхневе зміцнення виробів складної форми з використанням комплексних схем деформації
7
Ю.М.Подрезов, Є.Г.Пашинська, Д.Г.Вербило, М.А.Кралюк, М.І.Даниленко, І.Ю.Окунь
Міцність і пластичність мідних прутків, підданих одно- і різноспрямованому крученню
15
Н.П.Захарова, †Ю.В.Мільман, О.О.Музика, Сірко О.І., М.І.Даниленко, М.О.Єфімов
Вплив мікролегування на структуру та механічні властивості алюмінієвих сплавів системи Al—Zn—Mg—Cu, що деформуються
27
†Ю.В.Мільман, Н.П.Захарова, М.О.Єфімов, М.І.Даниленко, А.О.Шаровський, О.Д.Нейков
Вплив структурного стану зміцнюючих наночастинок на механічні властивості сплаву Al94Fe2,5Cr2,5Ti1
36
Ю.М.Подрезов, †Ю.В.Мільман, Я.І.Євич, М.О.Єфімов, Н.П.Коржова, Т.М.Легка, В.М.Кисіль, Ю.І.Євдокименко, В.Х.Мельник
Міцність квазікристалічного покриття, яке нанесено на ливарний евтектичний сплав алюмінію
44
В.Г.Ткаченко, О.А.Щерецький, О.О.Абрамов, О.М.Малка, О.С.Вовчок
Фізико-механічні властивості модифікованих магнієвих сплавів з кластеротвірною структурою розчину
51
С.О.Фірстов, Ю.Ф.Луговський, М.М.Кузьменко, Л.Д.Кулак, О.Ю.Коваль, В.М.Нищенець
Злами втоми та мікроструктура деформованих сплавів системы Ti—Si
65
†О.І.Баньковський, Д.Г.Вербило, Л.Д.Кулак, А.В.Котко, С.О.Фірстов
Мікроструктура та механічні властивості сплавів системи Ti—Nb—Si
72
†Ю.В.Мільман, С.І.Чугунова, В.А.Гончарук, О.А.Голубенко, М.О.Єфімов, І.В.Гончарова, В.В.Купрін, Н.М.Мордовець
Cтруктура і механічні властивості швидкозагартованого інтерметаліду Ni3Al
78
†Ю.В.Мільман, К.Е.Грінкевич, Л.В.Мордель, Д.В.Козирєв, І.В.Ткаченко, В.В.Купрін
Особливості механічних та трибологічних властивостей інтерметалідів на основі алюмінію, нікелю та титану за умов локального навантаження
86
О.М.Іванова, Ю.М.Подрезов, І.Д.Горна, Я.І.Євич, І.Ю.Окунь
Дослідження механізмів руйнування сплавів на основі інтерметаліду Ti3Sn
94
В.С.Воропаєв, В.А.Назаренко, Ю.Ф.Луговський, Д.Г.Вербило, С.А.Спиридонов
Вплив технологічних аспектів отримання сплаву 44НХТЮ на його структуру та механічні властивості при статичному і циклічному навантаженні
107
О.М.Григорьєв, Л.О.Крячко, М.Д.Бега, А.В.Лаптєв, М.Є.Головкова, Н.М.Роженко, Є.Й.Берсудський
Вплив шарового розмелу на структурні характеристики порошку вольфраму
114
Г.С.Олєйник, В.Ф.Горбань, А.В.Котко, В.М.Верещака, А.А.Бочечка
Вплив попередньої обробки вихідного порошку алмазу в середовищі водню на твердість полікристалів на його основі
123
О.В.Вдовиченко, Н.Д.Ткачук
Дослідження нелінійної пружності пористого оксиду алюмінію резонансними методами
134
Є.М.Бродніковський
Анод керамічної паливної комірки (Огляд)
145
Б.Д.Василів, В.Я.Подгурська, Є.М.Бродніковський, О.П.Осташ, О.Д.Васильєв
Вплив відновлювального і окиснювального середовищ на структуру і фізико-механічні властивості кераміки YSZ—NiO для анодів-підкладок керамічної паливної комірки
150
О.Л.Кирпа
Температурна залежність йонної електропровідності цирконієвих електролітів 10Sc1CeSZ
159
М.М.Бричевський, О.Д.Васильєв, Є.М.Бродніковський, С.О.Фірстов, А.В.Самелюк
Вплив температури спікання на структуру та міцність кераміки 1Ce10ScSZ
169