Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Вплив структурного стану зміцнюючих наночастинок на механічні властивості сплаву Al94Fe2,5Cr2,5Ti1

Мільман Ю.В., Захарова Н.П., Єфімов М.О., Даниленко М.І., Шаровський А.О., Нейков О.Д.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/765

Досліджено вплив умов отримання екструдованих смуг сплаву Al94Fe2,5Cr2,5Ti1 на його структуру та механічні характеристики. Смуги перетином 4 x 15 мм отримані без процедури спікання компактуванням порошків, виготовлених методом розпилення розплаву водою високого тиску та подальшої екструзії. При температурі екструзії 400 °С в смузі повністю збереглася двофазна структура водорозпилених порошків: Al матриця + наноквазікрісталічна зміцнююча фаза. При подальшому підвищенні температури екструзії частка квазікристалічних зміцнюючих частинок поступово скорочується, частина з них переходить у кристалічний стан. У матеріалі, отриманому при температурі екструзії 450 °С, квазікристалічні частинки повністю відсутні. Результати механічних випробувань дають підставу вважати, що рівень механічних властивостей головним чином визначається структурним станом зміцнюючих частинок (квазікристалічним або кристалічним). При зміцненні алюмінієвої матриці наноквазікрісталічними частинками у смугах зберігається пластичність, що перевищує 5%. Зміцнення частинками інтерметаліду знижує пластичність до δ < 1%. Такий результат підтверджує уявлення про те, що квазікристали при локальному навантаженні володіють суттєвою пластичністю. Це дає можливість релаксувати напруги в алюмінієвій матриці при деформації сплаву. Повний текст


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, МІЦНІСТЬ, НАНОКВАЗІКРИСТАЛИ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013 , #19 , C.36-43


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн