Конференції

Вплив відновлювального і окиснювального середовищ на структуру і фізико-механічні властивості кераміки YSZ—NiO для анодів-підкладок керамічної паливної комірки

Б.Д.Василів,
 
В.Я.Подгурська,
  
О.П.Осташ,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/778

Анотація

Досліджено вплив відновлювально-окиснювальної обробки (відокс-циклування) за 600 °С на структуру, міцність і електропровідність кераміки 8YSZ—50NiO як матеріалу анодів-підкладок керамічних (твердооксидних) паливних комірок для вибору режиму його обробки. Структуру зразків вивчали за допомогою методів мікроструктурного, спектрального і мікрофрактографічного аналізів; міцність досліджували методом триточкового згину; питому електричну провідність — чотириточковим методом. Досягнуто позитивного впливу циклічної відновлювально-окиснювальної обробки (відокс-циклування) за 600 °C на фізико-механічні характеристики анодів-підкладок для керамічних паливних комірок. Після такої обробки керамічних анодів 8YSZ—50NiO, яка охоплює етапи нагрівання до фіксованої температури у вакуумі, відновлення у водневовмісному газовому середовищі вже нагрітого матеріалу, дегазації та окиснення у повітрі за цієї ж температури, сформовано структури, які забезпечують порівняно з однократним відновленням у 1,3—2 рази вищу міцність та у 2,3—2,8 рази вищу електропровідність цих виробів. Повний текст


АНОД-ПІДКЛАДКА, ВІДНОВЛЮВАЛЬНО-ОКИСНЮВАЛЬНА ОБРОБКА, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, КЕРАМІКА ZRO2—NIO, КЕРАМІЧНА ПАЛИВНА КОМІРКА, КЕРМЕТ ZRO2—NI, МІЦНІСТЬ, СТРУКТУРА