Конференції

Температурна залежність йонної електропровідності цирконієвих електролітів 10Sc1CeSZ

О.Л.Кирпа
 

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/779

Анотація

Йонна провідність електроліту 10Sc1CeSZ залежить від багатьох факторів, зокрема від способу виробництва порошку, анізотропного пресування нанорозмірних порошків в зразок і температури спікання зразків. Так, після спікання у повітрі при різних температурах порошку 10Sc1CeSZ різних виробників залежність його йонної провідності від температури 250—900 0C виражається через рівняння Арреніуса. Опис та аналіз відхилення від прямолінійного ходу залежності електропровідності є важливим аспектом розуміння і покращення властивостей електроліту. Так, точка перегину визначається властивостями порошку і практично не залежить від його температури спікання, тобто є важливою характеристикою матеріалу. Повний текст


IPMS, PRAXAIR ПОРОШКИ, ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ СПІКАННЯ, ЕЛЕКТРОЛІТИ 10SC1CESZ, ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ, КИСНЕВА ЙОННА ПРОВІДНІСТЬ, ПОРОШКИ DKKK, РОЗМІР ЗЕРНА