Конференції

Моделювання впливу температури на пресування агломерованих порошків

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/782

Анотація

Температура гарячого пресування впливає на показник нелінійності матеріалу. Для різних значень показника степеневої повзучості проведено моделювання порівняльних швидкостей закриття міжагломератних пор. Моделювання базується на методі скінченних елементів розв’язання задач незворотнього деформування пористих середовищ, розробленому в Інституті проблем матеріалознавства. Встановлено, що у випадку фіксованої швидкості ущільнення агломерованого порошку найбільша швидкість закриття міжагломе¬ратних пор досягається в умовах низькотемпературного ізостатичного пресування.


АГЛОМЕРАТИ, ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, ПОРОШКИ