Комп’ютерна інженерія поверхні розділу в нанокомпозиті LaB6—Zr(Ti)B2

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/784

Анотація

Розроблено ряд атомистичних моделей інтерфейсу поверхні розділу в нанокомпозиті LaB6—ZrB2. Проведено розрахунки ідеальної роботи адгезії для кожної з моделей. Розглянуто вплив примесей титану на величину ідеальної роботи адгезії.


ЕВТЕКТИЧНІ СПЛАВИ, ІДЕАЛЬНА РОБОТА АДГЕЗІЇ, ПЕРШОПРИНЦІПНІ РОЗРАХУНКИ