Конференції

Квантово-химический расчет электронной структуры и колебательного спектра молекул фулборенов B12N12, B24N24, B60N60 - аналогов фуллеренов

Д.А.Шейченко,
 
В.В.Покропивний
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2001, #05
http://www.materials.kiev.ua/article/79

Анотація