Конференції

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМОЧУВАННЯ ТА КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ (TiB2—SiC)—(Ni—Mo)

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #45
http://www.materials.kiev.ua/article/797

Анотація

Досліджено закономірності змочування тугоплавкої підкладки ТiB2—SiC сплавами Ni—Mo. Встановлено, що добавки молібдену в концентраційному діапазоні 5—20% (мас.) сприяють зниженню крайових кутів змочування в системі (ТiB2—SiC)—(Ni—Мо).Визначено, що молібден та карбід кремнію проявляють хімічну активність, це призводить до утворення нових хімічних сполук. При вивченні мікроструктури зони взаємодії дибориду титану—карбіду кремнію зі сплавами Ni—Мо виявлено, що карбід кремнію активно взаємодіє з нікелем, утворюючи тверді розчини та силіциди нікелю. Молібден утворює інтерметалідні сполуки з нікелем та складні боридні фази з титаном. Поява значної кількості нових хімічних сполук призводить до крихкості металевого сплаву, тому використання системи (ТiB2—SiC)—(Ni—Мо) для створення нових композиційних матеріалів є недоцільним.


ДИБОРИД ТИТАНУ, ЗМОЧУВАННЯ, КАРБІД КРЕМНІЮ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, МІКРОСТРУКТУРА, МОЛІБДЕН, НІКЕЛЬ