Конференції

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ І ВЛАСТИВОСТЯМИ ЗНОСОСТІЙКИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

О.В.Сухова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #45
http://www.materials.kiev.ua/article/808

Анотація

Обрано склад сплаву-зв’язки на залізній основі та швидкість охолодження сплаву-наповнювача W—C із метою створення композиційних матеріалів для роботи в абразивних та газоабразивних середовищах. Для контролю структурного та фазового складу зон контактної взаємодії, що утворюються між наповнювачем і зв’язкою під час просочення, запропоновано оригінальну методику статистичного аналізу кількісних характеристик структури. Рекомендований склад зносостійких композиційних матеріалів обґрунтовано на основі металографічних досліджень поверхні зразків після випробувань.


ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ЗОНИ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, РОЗЧИНЕННЯ НАПОВНЮВАЧА, СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ