Конференції

ТРІБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДТВЕРДИХ І ВИСОКОМОДУЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

А.А.Адамовський,
 
М.С.Зюкін,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #45
http://www.materials.kiev.ua/article/809

Анотація

Проведено дослідження триботехнічних характеристик надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору та нітридної кераміки при сухому терті у повітрі по твердих сплавах. Встановлено, що коефіцієнт тертя зі збільшенням швидкості ковзання (1—6 м/с) при постійному навантаженні (100 Н) зменшується, а температура в зоні тертя зростає. Показано, що зносостійкість матеріалів на основі сBN при терті в парі з твердими сплавами збільшується в такій послідовності: композит 05-ИТ — ельбор-Р — гексаніт-Р. Максимальною зносостійкістю володіє гексаніт-Р — двофазний композиційний матеріал: 60% BNсф, 40% BNв.


ЗНОС, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, НАВАНТАЖЕННЯ, НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ, НІТРИДНА КЕРАМІКА, ПАРИ ТЕРТЯ, СКОРОСТЬ, ТВЕРДІ СПЛАВИ