Проста математична модель розрахунку потенціалу на зовнішній поверхні ізоляції магістрального трубопроводу

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/811

Анотація

Потенціал на зовнішній поверхні ізоляції магістрального трубопроводу в околі заданої точки має логарифмічну особливість. Цю особливість враховано в запропонованій математичній моделі. Також розроблено алгоритм, який значно спрощує розрахунки.


ГУСТИНА СТРУМУ, КАТОДНИЙ ЗАХИСТ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ПЕРЕХІДНИЙ ОПІР, ПОТЕНЦІАЛ НА ПОВЕРХНІ ІЗОЛЯЦІЇ