Моделювання ступеневого навантаження пористих мідних заготовок при іскроплазмовому спіканні

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/812

Анотація

Проведено моделювання ущільнення порошку міді при ступеневому навантаженні в апараті іскроплазмового спікання (ІПС). Показано, що збіг результатів моделювання з експериментом може бути досягнуто, якщо використовувати реологічні співвідношення первинної повзучості замість стаціонарної і враховувати деформаційне зміцнення частинок порошку при ІПС. Одержана при моделюванні енергія активації є нижчою за значення, які застосовуються для моделювання традиційного гарячого пресування. Разом з тим прискорення ущільнення при ІПС може бути зумовлене неоднорідністю розподілу температури на макро- та мезорівнях, що впливає як на швидкість повзучості, так і на деформаційне зміцнення.


ДЕФОРМАЦІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, ІСКРОПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, ПОВЗУЧІСТЬ, СТЕПЕНЕВЕ НАВАНТАЖЕННЯ