Дослідження впливу катодної поляризації у 3%-ному розчині NaCl на деструкцію полімерного стрічкового покриву у стендових умовах

С.О.Осадчук,
 
Л.І.Ниркова,
 
А.О.Рибаков,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/813

Анотація

Досліджено вплив поляризаційних потенціалу й густини струму на площу відшаровування полімерного стрічкового покриву з дефектом діаметром 6 мм в електропровідному середовищі. Побудовано математичну модель, яка описує зміну поляризаційних потенціалу та густини струму в дефекті покриву, розроблено алгоритм і програму обчислення поляризаційних потенціалу й густини струму вздовж діаметра дефекту та отримано їх чисельні значення.


ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ДЕСТРУКЦІЯ ПОКРИВУ, КАТОДНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ, ПОЛІМЕРНИЙ СТРІЧКОВИЙ ПОКРИВ, ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ