Конференції

Ab initio обчислення характерних параметрів утворення квазібінарних евтектичних боридних композитів

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/815

Анотація

За допомогою методу апріорного псевдопотенціалу обчислено енергію електроної системи боридів. З використанням моделі регулярних сплавів побудовано термодинамічні потенціали квазібінарних систем для твердого стану. Ентропії компонентів обчислено в наближенні Ейнштейна. Створено математичну модель, за допомогою якої перевірено критерій утворення евтектики для даних компонентів. Отримано систему рівнянь, що дозволяє визначити концентрацію і температуру евтектики.


ЕВТЕКТИКА, МІЖМОЛЕКУЛЯРНА ВЗАЄМОДІЯ, ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛ, ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ