Оцінки координат кривої ліквідуса діаграм стану подвійних систем

М.О.Шевченко,
 
В.Г.Кудін,
 
В.В.Березуцький,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/817

Анотація

Створено програми на основі моделі ідеальних асоційованих розчинів для розрахунку термодинамічних властивостей сплавів подвійних систем Fe—Sc, Co—Sc та Al—Co та діаграм стану. Розроблено алгоритми для знаходження параметрів моделі, при яких опис експериментальних термодинамічних властивостей і діаграм стану задовільний.


ДІАГРАМА СТАНУ, ІДЕАЛЬНІ АСОЦІЙОВАНІ РОЗЧИНИ, ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ