Моделювання механізму непружного зсуву між волокнами в матеріалі з односпрямованою структурою тонким ідеально пластичним прошарком

О.В.Боровик
 

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/819

Анотація

Руйнування волокна в матеріалі з односпрямованою структурою досліджено із застосуванням моделі "тріснуте волокно в трубці". Механізм непружного зсуву на межі волокна моделювали тонким ідеально пластичним прошарком. Досліджено вплив межі текучості цього прошарку на коефіцієнт інтенсивності напружень для тріщини у волокні та енергію, що поглинається при його руйнуванні. Встановлено, що максимальна енергія поглинається при межі текучості прошарку, приблизно рівному 2% від міцності волокна з тріщиною розміром 0,9 його радіуса. При цій межі текучості напруження зсуву в прошарку діють на відстані від тріщини не більше 36 радіусів волокна. Ця величина близька до значень aspect ratio несучих елементів структури біологічних конструкційних матеріалів.


КОНСТРУКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕЖА ВОЛОКНА, ОПІР РУЙНУВАННЮ, ПЛАСТИЧНИЙ ПРОШАРОК, ПОГЛИНАННЯ ЕНЕРГІЇ, ТРІЩИНА В ВОЛОКНІ