Комп’ютерна реалiзація алгоритму обчислення мультифрактальних характеристик структури матеріалу по двовимiрним зображенням

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/821

Анотація

Описано алгоритм обчислення мультифрактальних характеристик (розмiрностей Реньї) двовимiрних зображень та комп’ютерна реалiзацiя цього алгоритму.


МУЛЬТИФРАКТАЛЬНIСТЬ, РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ, РОЗМIРНIСТЬ РЕНЬЇ, СТРУКТУРА, ФРАКТАЛЬНА РОЗМІРНІСТЬ