Теоретичне дослідження стабільності композитних нанотрубок C—BN—C

А.О.Лісенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/824

Анотація

У рамках теорії функціоналу електронної густини за допомогою програмного комплексу Gaussian’03 розраховано композитні трубки C—BN—C: зі стикуванням кілець C(5,5)2BN(5,5)4C(5,5)2, зі стикуванням половинок трубок вздовж осі C(5,5)8BN(5,58)/2 і C40B20N20 с хаотичним заміщенням атомів вуглецю в комплектній С(5,5) атомами бору та азоту. Показано, що когезійні і провідні властивості суттєво залежать не тільки від складу окремих нанотрубок, але і від типу розподілу атомів у них. Аналіз молекулярних орбіталей розглянутих трубок показав різний характер міжатомних зв’язків в об’єктах з різним типом впорядкування атомів.


GAUSSIAN "03, КОМПОЗИТНІ НАНОТРУБКИ B—N—C, ТЕОРІЯ ФУНКЦІОНАЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ