Конференції

Залежність напруги на ванні электроліза від структури порошків пмс11 і пмло, що кристалізуються на катодах опадів

М.Л.Осипова,
 
Д.Л.Осипов,
 
А.М.Савельєв
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/829

Анотація

Структура мідного електролітичного осаду змінюється у процесі електролізу: з часом ріст дендритів уповільнюється і на верхівках формуються великі за розміром сфероліти. Для запобігання формуванню на стадії електролізу сферолітів важливо визначити тривалість нарощення осаду, яка унеможливлює перехід до цієї стадії кристалізації. Тривалість цього періоду може бути встановлена шляхом аналізу динаміки розвитку осаду та зміни катодної перенапруги, яка є однією з основних складових падіння напруги на електролізері. Вимірювання напруги на ванні випробуване в якості засобу моніторингу стану катодного осаду. Запропоновано розрахунок зміни напруги на промисловому електролізері отримання порошків ПМС11 та ПМЛО, оцінено зміни структури осаду за радіусами вершин. За результатами розрахунків встановлено період збільшення однорідного осаду для зазначених марок порошку.


КАТОДНА ПЕРЕНАПРУГА, МІДНИЙ ПОРОШОК, НАПРУГА НА ВАННІ, ПЕРІОД НАРОЩУВАННЯ ОСАДУ, ПРОМИСЛОВИЙ ЕЛЕКТРОЛІЗЕР