Конференції

Технологія виготовлення твердосплавних ріжучих пластин методом СВС-баротермії

С.М.Вайцеховіч,
 
В.М.Михалевич,
 
В.А.Краєвський
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/832

Анотація

Розроблено та практично реалізовано технологічний процес виготовлення твердосплавних ріжучих пластин модифікації СТІМ (синтетичний твердосплавний інструментальний матеріал). Встановлено, що найбільш раціональним і економічно виправданим є введення в технологічний процес виготовлення виробів методом самопоширювального високотемпературного синтезу декількох оснащень, виконаних за принципом операційної приналежності. Показано перевагу показника, що характеризує жорсткість напруженого стану, яка полягає у взаємно-однозначній відповідності між значеннями даного показника й можливими схемами плоского напруженого стану. Запропоновано координати для аналітичного представлення й геометричної інтерпретації критеріїв граничного стану.


КРИТЕРІЙ ГРАНИЧНОГО СТАНУ, ПОКАЗНИК НАПРУЖЕНОГО СТАНУ, ПОРОШКОВА ЗАГОТОВКА, САМОПОШИРЮВАЛЬНИЙ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ, ШТАМПОВЕ ОСНАЩЕННЯ